Comitetul Interguvernamental UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a votat la 6 decembrie, înscrierea pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii a dosarului […]
Acest articol are peste 9 aprecieri, distribuiri și comentarii