Pornind de la aserțiunea că scriitorul este un Dumnezeu în textele sale, putem deduce foarte ușor că literatura este nemiloasă și dură. Nu mă refer aici la normele morale ale condeierului din viața reală și nici la relațiile din breasla scriitoricească, ci la morțile din cărți. Câte din personajele tale preferate s-au stins într-un mod […]
Acest articol are peste 8 aprecieri, distribuiri și comentarii