Градът Тараклия се счита за "перла" на българското малцинство в Бесарабия. Това е най-големият град ,където живее българското малцинство, след Болград (17 400 жители, 8200 - българското малцинство),1991 г., рег. Одеса, Украйна
Acest articol are peste 45 aprecieri, distribuiri și comentarii